D-ploy GmbH

Junkholzweg 1
4303 Kaiseraugst
Švýcarsko

info@d-ploy.ch
T +41 61 816 20 75

Tiráž

D-ploy poskytuje zde uváděné informace jako veřejnou službu a snaží se dosáhnout na svých webových stránkách co nejvyšších standardů co do přesnosti obsahu.D-ploy si nenárokuje, neslibuje ani nezaručuje absolutní přesnost, úplnost nebo přiměřenost obsahu těchto webových stránek a výslovně odmítá odpovědnost za chyby a opomenutí v obsahu těchto webových stránek. Žádná záruka jakéhokoliv druhu - implicitní, výslovná nebo zákonná, včetně, ale nikoli výhradně, záruky neporušení práv třetích stran, názvu, obchodovatelnosti a osvobození od počítačového viru - není dána s ohledem na obsah těchto webových stránek nebo jejich hypertextových odkazů na další internetové zdroje. Ani společnost D-ploy ani její dodavatelé obsahu nenesou odpovědnost za jakékoli škody libovolného druhu. Chyby nebo opomenutí by měly být hlášeny správci webu:
info@d-ploy.ch

Návštěvníci našich webových stránek mohou vnímat odkazy na internetové zdroje, jako kdyby byly mimo webové stránky D-Ploy: všechny jsou poskytovány pouze pro pohodlí návštěvníků našich webových stránek. Z důvodu poskytnutí těchto odkazů se nelze domnívat, že společnost D-ploy schvaluje některé nebo všechny webové stránky odkazované z naší hlavní stránky. Když návštěvník uvede odkazy na jiné webové stránky, které nejsou oficiálním webem společnosti D-ploy, společnost odmítá jakoukoli odpovědnost nebo ručení za takové služby nebo informace.D-ploy vynakládá průběžně veškeré úsilí, aby programy a postupy správně prezentoval veřejnosti. D-ploy si nicméně vyhrazuje právo kdykoliv přidat, změnit nebo zrušit jakákoliv či všechna pravidla, předpisy, postupy a procedury. D-ploy nenese žádnou odpovědnost za programové změny nebo publikační chyby mimo jeho kontrolu.Přístup k těmto webovým stránkám představuje potvrzení souhlasu uživatele s podmínkami uvedenými výše.©2012 D-ploy. Všechna práva vyhrazenaOdpovědnostD-ploy GmbH neručí za to, co zveřejnili uživatelé ani za obsah, která nebyl předem zkontrolován a schválen společností D-ploy (URL).

Ochrana osobních informací
Veškeré informace podléhají švýcarským zákonům na ochranu údajů. Informace nebudou zpřístupněny třetím stranám, ani použity pro třetí strany. D-ploy chrání všechny osobní informace využitím veškerých možných bezpečnostních opatření. D-ploy nepřebírá odpovědnost ani neručí za data ztracená, poškozená nebo změněná v průběhu přenosu.

Prohlášení o používání soukromých údajů
Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv kopírování nebo distribuce na libovolných paměťových médiích, ať jako celek nebo po částech, vyžaduje písemný souhlas společnosti D-ploy.

 
 
 

Sledujte nás na

Linkedin

D-ploy GmbH  | Junkholzweg 1 | CH-4303 Kaiseraugst |  Tel: +41 61 816 20 75  | info@d-ploy.ch