Bronze Services

Nábor a personální služby

Zaměstnanci v každé společnosti čelí každý den problémům které překonávají.

Často je rámec nastaven smlouvami nebo jinými obchodními dohodami (např. SLA) a to vede k velké zátěži a tlaku na zaměstnance.

Každý zaměstnanec je také částečně odpovědný za dosažení nebo i překonání firemních cílů.

 

Dnes mohou tyto požadavky splnit pouze odborníci s vhodným vzděláním a zkušenostmi. Vazba na zaměstnance IT je pro společnost důležitá. Zaměstnancovo know-how a vnitřní znalosti jsou neocenitelné a často jsou pro společnosti rozhodujícím faktorem úspěchu.
Nedostatek zdrojů, nadcházející projekty, dočasné nebo dlouhodobé závazky vyžadují flexibilní a specializované zaměstnance. Zde vás může D-ploy aktivně podpořit při dosahování úspěchu.Naše dceřiná společnost M-ploy se specializuje na nábor v oblasti IT a personální služby. Provádíme nábor zkušených IT odborníků a poskytujeme jim odpovídající školení, aby se seznámili s firemní kulturou organizací našich zákazníků. To jim pomáhá najít společnou řeč s vašimi zaměstnanci a umožňuje jim ihned se soustředit na dosažení vašich obchodních priorit.Dovedeme skloubit dovednosti a zkušenosti potřebné pro každou pozici. Náš fond kvalifikovaných a motivovaných odborníků Vám může pomoci k dosažení úspěchu - máme zdroje, které vám pomůžou zvládnout:

  • · nedostatek zdrojů
  • · připravované projekty
  • · dočasné nebo dlouhodobé závazky, které vyžadují flexibilní a specializované zaměstnance


Kontaktujte us už dnes a řešte tak své personální potřeby.

 
 

Konzultace v oboru IT

IT Consulting

Každá organizace potřebuje jasnou vizi, aby dosáhla stanovených strategických cílů.

Služby infrastruktury IT

IT Infrastructure Services

Potřebujete služby v oblasti IT, ale nemáte kapacity, jak je relizovat?

Laboratorní služby a řešení

Bronze Services

Sblížení výzkumu a vývoje si žádá prověřené a vyzkoušené IT kompetence.

 

Sledujte nás na

Linkedin

D-ploy GmbH  | Junkholzweg 1 | CH-4303 Kaiseraugst |  Tel: +41 61 816 20 75  | info@d-ploy.ch