Bronze Services

Laboratorní služby a řešení

Sblížení výzkumu a vývoje si žádá prověřené a vyzkoušené IT kompetence.

Nejvyšší požadavky - komplexní procesy - univerzální a inovativní aplikace: to jsou charakteristiky a potřeby našich zákazníků v tomto prostředí. Máme prokazatelné monoholeté zkušenosti z praktických prací na různých úrovních složitosti a technické odbornosti v různých odvětvích. Jsme natolik zběhlí v uplatňování našich dovedností, znalosti a zkušenosti, abychom profesionálně porozuměli vašim potřebám a zavedli účinná řešení.

 

Naše laboratorní týmy jsou schopny řídit operace stejně jako plánování a realizaci komplexních projektů. Specializujeme se na standardizaci heterogenních hardwarových a softwarových infrastruktur od různých dodavatelů.

Obraťte se na nás, potřebujete-li následující služby (seznam není výhradní):

Standardizace, validace a dokumentace v prostředí GxP a mimo GxP

Řízení změn v laboratoři IT (zavádění nových verzí, aktualizací, řízení programových záplat, migrací)

Laboratorní řešení IT (zálohování, virtualizace, atd.)

Certikace laboratorních nástrojů

Laboratorní procesy IT (analýza, optimalizace, dokumentace)

Provoz a podpora pro jednotlivé aplikace (Chromeleon, eLN, atd.)

 
 

Konzultace v oboru IT

IT Consulting

Každá organizace potřebuje jasnou vizi, aby dosáhla stanovených strategických cílů.

Služby infrastruktury IT

IT Infrastructure Services

Potřebujete služby v oblasti IT, ale nemáte kapacity, jak je relizovat?

Nábor a personální služby

Recruiting & Staffing Services

Zaměstnanci v každé společnosti čelí každý den problémům které překonávají.

 

Sledujte nás na

Linkedin

D-ploy GmbH  | Junkholzweg 1 | CH-4303 Kaiseraugst |  Tel: +41 61 816 20 75  | info@d-ploy.ch