Bronze Services

Konzultace v oboru IT

Konzultace v oboru IT

Každá organizace potřebuje jasnou vizi, aby dosáhla stanovených strategických cílů.

Každá obchodní jednotka podporuje realizaci této vize. Organizace IT v každém podniku má za úkol podporovat technologicky každou obchodní divizi za účelem dosažení stanovených cílů.Tým IT odborníků společnosti D-ploy vás může podpořit při mapování podnikové vize na každou obchodní divizi a transformovat ji do ucelených úkolů a opatření.

 

Náš pragmatický přístup k řešením je založen na mnoha letech zkušeností. Naším klíčem k úspěchu je motivovaná a kompetentní spolupráce s našimi zákazníky a jejich zaměstnanci.Spojte se prosím s námi ohledně následujících témat (seznam není výhradní):

Spojte se prosím s námi ohledně následujících témat (seznam není výhradní):

Pracovní porada na téma strategie a vize

Analýza oddělení IT (lidé, organizace, technologie)

Analýza nákladů (TCO)

Procesní poradenství (ITIL)

 
 

Služby infrastruktury IT

IT Infrastructure Services

Potřebujete služby v oblasti IT, ale nemáte kapacity, jak je relizovat?

Laboratorní služby a řešení

Bronze Services

Sblížení výzkumu a vývoje si žádá prověřené a vyzkoušené IT kompetence.

Nábor a personální služby

Recruiting & Staffing Services

Zaměstnanci v každé společnosti čelí každý den problémům které překonávají.

 

Sledujte nás na

Linkedin

D-ploy GmbH  | Junkholzweg 1 | CH-4303 Kaiseraugst |  Tel: +41 61 816 20 75  | info@d-ploy.ch